جلسه جشنواره ملی ایتاپ با استفاده از وب کنفرانس سفیر در دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد.

 جشنواره ملی ایتاپ با محوریت کاهش تصادفات جاده‌ای، امروز ۱۳ آذرماه در دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد.

 

پوشش خبرگزاری ایسنا  :  https://www.isna.ir/news/98091309810