دوره های دپارتمان آموزش به نحوی برای سازمان ها طراحی شده است که تمامی نیازهای شما را برای پیاده سازی سرویس های لینوکسی مختلف را پوشش دهد که شامل:

۱ : دوره مبانی لینوکس ESSENTIAL
۲ : کارگاه پیکربندی IPTABLES
۳: دوره راهبری سرور های لینوکس LPIC1
۴: دوره ی راه اندازی و پیاده سازی وب سرور LAMP
۵: دوره ی راه اندازی لاگ سرور های سازمانی GRAYLOG
۶: کارگاه مهارت های ۹ گانه لینوکس جایگزین ICDL
۷: راه اندازی و پیکر بندی سرور های بک آپ BACULA
۸: ایمن سازی وب سرور های لینوکس HARDENING
۹: پیاده سازی و مانیتورینگ سرور ها با استفاده از ZABBIX
۱۰: راه اندازی و پیکربندی ایمیل سرور ZIMBRA

دوره های دپارتمان آموزش به نحوی برای سازمان ها طراحی شده است که تمامی نیازهای شما را برای پیاده سازی سرویس های لینوکسی مختلف را پوشش دهد که شامل: