دوره های دپارتمان آموزش آویژه به نحوی طراحی شده است که تمامی نیازهای شما برای پیاده سازی سرویس های لینوکسی مختلف را پوشش دهد که شامل:

دوره مبانی لینوکس ESSENTIAL
کارگاه پیکربندی IPTABLES
دوره راهبری سرور های لینوکس LPIC1
دوره ی راه اندازی و پیاده سازی وب سرور LAMP
دوره ی راه اندازی لاگ سرور های سازمانی GRAYLOG
کارگاه مهارت های 9 گانه لینوکس جایگزین ICDL
راه اندازی و پیکر بندی سرور های بک آپ BACULA
ایمن سازی وب سرور های لینوکس HARDENING
پیاده سازی و مانیتورینگ سرور ها با استفاده از ZABBIX
راه اندازی و پیکربندی ایمیل سرور ZIMBRA