نکته : تکمیل این فرم به منزله ی حتمی بودن استخدام شما نمی باشد . پس از بررسی، کارشناسان واحد منابع انسانی با شما تماس خواهند گرفت .

مشاهده آخرین آگهی استخدام 

 

فرم استخدام آویژه