مشتریان

سازمان ها و دستگاه های دولتی

_
استانداری خوزستان
سازمان آب و برق خوزستان
شرکت ملی حفاری ایران

شرکت ها و نهاد های خصوصی

_
پتروشیمی فن آوران
پتروشیمی غدیر
پتروشیمی فارابی
شرکت مولفیکس
شرکت MetroGTC - قطر
موسسه NEC - انگلستان
تشکیلات خانه کارگر خوزستان
شرکت روشنا گرافیک
چاپخانه ام البنین

دانشگاه ها و مراکز آموزشی

_
دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه آزاد بندر ماهشهر
آموزشگاه رایا - تبریز
دانشگاه خانه کارگر اهواز
مدارس جوانه ها - تهران
آموزشگاه صنعت و قلم

خبرگزاری ها و فروشگاه های آنلاین

_
حجه الاسلام و المسلمین هاشمی
خبرگزاری جنوب آنلاین
خبرگزاری تکاور - کار و تولید
خبرگزاری ورزشی ماه اسپرت
خبرگزاری پترو نفت
مرکز آموزش تعاونی روستایی
پایگاه خبری سیف نیوز
پایگاه خبری بتاب نیور
فروشگاه موبایل Himobo