downloaded from techmynd.com


۱-cp

برای copy  کردن اطلاعات از دستور زیر استفاده می نماییم.

سوییچ های مفید

کپی محتویات داخل فولدر

حفظ ویژگی های فایل ها مانند  owner و یا timestamps یا محتویات فایل ها مانند link ها

نمایش فرایند کپی شدن

۲-mv

برای cut  کردن اطلاعات از این دستور استفاده می شود.

انتقال یک فایل به یک پوشه

انتقال پوشه به پوشه

سوییچ های مفید

در صورت وجود فایل مشابه در مقصد، تایید  replace شدن ارسال میشود.

از انتقال فایل های مشابه و هم نام به مقصد جلوگیری می کند.

گرفتن backup از اطلاعات مقصد پیش از overwrite کردن اطلاعات در مقصد

دستور mv جهت rename کردن فایل ها نیز کاربرد دارد.

۳-rsync

این دستور جهت انتقال اطلاعات در سرور و همچنین بین سرورها استفاده میشود. دستور  rsync از قابلیت resume  و synchronize کردن اطلاعات در زمان انتقال  استفاده میکند.

سوییچ های مفید

حفظ ویژگی های فایل ها مانند   owner و یا timestamps یا محتویات فایل ها مانند  link ها

نماش فرایند کپی شدن

کپی محتویات داخل فولدر

اطلاعات بصورت فشرده شده در طول انتقال به مقصد منتقل میشود.

نمایش پیشرفت انتقال بصورت درصد انتقال فایل

جهت استفاده از rsync   برای جابجایی اطلاعات بین دو سرور از طریق ssh به پورت خاص در مقصد:

انتقال پوشه rpmpkgs و محتویات داخل آن به سرور با IP ی  ۱۹۲٫۱۶۸٫۰٫۱۰۱ با دسترسی یوزر root و در مسیر /home در مقصد با پورت ۲۲ برای ssh

 

۴-scp

برای انتقال اطلاعات بصورت امن بین دو سرور از scp  استفاده می نماییم.

سوییچ های مفید

نمایش زمان پیشرفت انتقال با درصد

فشرده سازی اطلاعات در زمان انتقال

پورت ssh  سرور مقصد

کپی محتویات داخل فولدر

۵-ftp

برای جابجایی اطلاعات بین دو سرور و یا دو سیستم

ftp> put c:\files\file1.txt

c:\> ftp 192.168.0.1

باید IP  مقصد را وارد نمایید و در ادامه نام کاربری و پسورد ftp  مقصد را برای اتصال وارد نمایید.

برای آپلود فایل از دستور put  استفاده می شود.

ftp> put c:\files\file1.txt

برای دانلود چند فایل

ftp> mget file1  file2

برای دانلود تمام فایل ها

*.* ftp> mget

بن مایه: https://blog.iranserver.com

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!